O nás

Sídlo spoločnosti

Kragujevská 8414
010 01 Žilina
Slovenská republika

Podporujeme

Vážime si prostredie, v ktorom nielen podnikáme, ale predovšetkým žijeme.

Záleží nám na dopadoch, ktoré naše podnikanie zanecháva. Chceme byť pozitívnym príkladom pre mladé generácie a vytvoriť im lepšie podmienky pre život. Aj z tohto dôvodu podporujeme prostredníctvom našich portfóliových spoločností charitatívne akcie, predovšetkým rozvoj detského športu.

Certifikáty

Skupina G&F Industrial Solutions disponuje celým radom osvedčení a certifikátov, ktoré ju oprávňujú vykonávať všetky činnosti v rámci segmentov jej pôsobenia.